Kontakty gości weselnych

Kontakty gości weselnych to specjalny moduł, który znacznie ułatwia kontakt z gośćmi poprzez szybkie wprowadzanie i znajdowanie danych kontaktowych dla wybranych gości.

Kontakt gościa

W celu wyświetlenia kontaktu konkretnego gościa należy kliknąć w niego na liście gości. Po wybraniu gościa z listy, pokazują się jego wszystkie informacje kontaktowe. Możemy je przeglądać lub edytować. Po modyfikacji danych gościa należy je potwierdzić klikając w przycisk "Zapisz".