Lista zadań weselnych

Lista zadań weselnych jest bardzo pomocna w trzymaniu się przejrzystego planu. Po stworzeniu nowego konta automatycznie zostają przypisane domyślne zadania, które są pomocne, aby niczego nie zapomnieć. Domyślne zadania pomogą nakierować was na konkretny plan, dostosowany do waszego wielkiedo wydarzenia.

Lista zadań

Dla przejrzystości zadania zostały pogrupowane według miesięcy, tak aby mieć jasny obraz tego co w danym miesiącu należy wykonać. Każde zadanie składa się z nazwy, kategorii zadania, daty, postępu. Postęp jest także pokazywany w stosunku do całego miesiąca, abyśmy widzieli jaki postęp prac mamy za sobą w danym miesiącu.

Wizualne oznaczenia postepu

Przy każdym zadaniu widnieje ilustracja, która zmienia swój kolor w zależności od postępu wykonania zadania. W celu zmiany postepu należy kliknąć w ikonę edycji, ustawić postęp i zapisać zmiany.

0-20%

20-40%

40-60%

60-80%

100%

Notatki zadań

Możesz podejrzeć notatkę poprzez kliknięcie ikonę postępu, nazwę zadania lub ikonę notatki z prawej strony tabeli. Jednokrotne klikniecie powoduje pojawienie bądź ukrycie notatki. Zadania domyślne posiadają notatkę systemową. W celu dodania własnej notatki należy kliknąć w ikone edycji z prawej strony. Notatki użytkownika zawsze pokazują się pod notatkami systemowymi. Wprowadzone własnoręcznie nowe zadania nie posiadają notatek systemowych.

Dodawanie zadania

W celu dodania nowego zadania należy kliknąć w przycisk "Dodaj nowe zadanie", a następnie wypełnić formularz. Należy wprowadzić nazwę zadania, określić jego kategorie oraz datę, można też wprowadzić postęp lub notatkę.

Kategorie zadań weselnych

 • Planowanie
 • Formalności
 • Ceremonia
 • Wesele
 • Muzyka
 • Zaproszenia
 • Kwiaty i dekoracje
 • Fotografia i wideo
 • Transport
 • Biżuteria
 • Akcesoria Panny młodej
 • Akcesoria Pana młodego
 • Zdrowie i uroda
 • Miesiąc miodowy
 • Inne

Edycja zadania

Edycja jest analogiczna do formularza dodawania nowego zadania, z tym że należy kliknąć w ikonę edycji, która znajduje się z prawej strony wybranego zadania.

Usuwanie zadań

Usuwanie zadań jest bardzo proste, wystarczy kliknąć ikonkę kosza z prawej strony zadania. W następnym kroku można potwierdzić bądź anulować usunięcie danego elementu.

Pobieranie listy zadań (Premium)

Plan Weselny umożliwia pobranie listy zadań do pliku PDF. W celu pobrania pliku niezbedne jest posiadanie pakietu premium.