Uroczystości ślubne

Uroczystości stworzone są po to, aby móc zarządzać naszym weselem w najdrobniejszych szczegółach. Dzięki uroczystościom możesz określić kto przybędzie na ślub, na wesele, a kto na poprawiny itp. Możesz dodawać i usuwać uroczystości do woli, aby dopasować je do wielkości Twojego wesela. Jedna uroczystość jest uważana jako główna i nie można jej usunąć - domyślnie jest to "Ślub". Uroczystości będą później wykorzystywane w zaproszeniach gości i potwierdzeniach zaproszeń oraz potwierdzeniach zaproszeń online.

Lista uroczystości

Lista uroczystości zawsze sortowana jest według daty, a rodzaj danej uroczystości określają specjalne ilustracje. Na każdym elemencie znajduje się data oraz adres uroczystości.

Dodawanie uroczystości

Dodać nową uroczystość można poprzez kliknięcie przycisku "Dodaj nową uroczystość" - po kliknięciu pojawi się specjalny formularz. W formularzu należy wpisać nazwę uroczystości, typ uroczystości oraz wybrać interesującą nas datę. Oprócz danych pól możemy wypełnić adres uroczystości oraz dodać opis. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk "Dodaj". Pamiętaj, że w każdej chwili możesz anulować wprowadzanie nowej uroczystości poprzez kliknięcie przycisku "Anuluj".

Edycja uroczystości

Edycja działa analogicznie do dodawania nowej uroczystości, z tym że modyfikujemy już istniejące dane. W celu rozpoczęcia edycji należy kliknąć przycisk "Edycja" na danej uroczystości, a następnie wprowadzić zmiany i potwierdzić bądź anulować modyfikację danych.

Usuwanie uroczystości

W celu usnięcia danej uroczystości kliknij w ikonke kosza na danym elemencie uroczystości. W następnym kroku można potwierdzić bądź anulować usunięcie danego elementu. Pamietaj, że usuwając uroczystość usuwasz też wszystkie powiązane z nią elementy, takie jak: zaproszenia, potwierdzenia, rozmieszczenie gości weselnych według konkretnej uroczystości. Jeden element jest uroczystością główną i nie można go usunąć.